odette

Programvara för utskrift av Odette flaggor
på alla skrivare som har drivrutin till Windows.

Barkoderna är grafiskt skapade och
kräver därmed inte speciella fonter för utskrift.

Kan även "fjärrstyras" från andra programsystem.