Vad är WMS
Warehouse Management Solution

Tillbaka

WMS är en oumbärlig del av försörjningskedjan i all afärsverksamhet. Med en byggnad full av produkter som ständigt ändrar skepnad och placering under verksamhetens gång är ett WMS system ett fantastiskt verktyg för att ha koll på rörelser inom processen såsom mottagning, inlägg i lager, orderplock och skeppning. Historiskt har alla dessa funktioner hanterats manuellt med papper och penna. I många fall i de anställdas huvud. Detta fungerar till en viss gräns men med stora felnivåer, låg hanteringshastighet och begränsad överblick av helhetsbilden.

Utvecklingen av WMS är mycket lik den för många andra verksamheter, eftersom den motiverades av behovet av större noggrannhet för att ge bättre kundupplevelse och större avkastning. Med hjälp av Auto-ID-tekniker som streckkodsläsare och skrivare, mobila datorer, trådlösa nätverk och mer avancerad programvara möjliggör utformningen av dynamiska realtidssystem att styra rörelsen och hantering av material i lagret. Hastigheten och volymen på produkter som ett lager kan bearbeta ökar kraftigt med en helt integrerad mjukvaru- och hårdvarulösning.

Den ökade effektiviteten hos en WMS har utökat sina funktioner till att omfatta lätt tillverkning, transporthantering, orderhantering och även redovisningssystem. Dessa extrafunktioner kan också göras i externa applikationer som WMS kan synkronisera och dela data med. Även om det fortsätter att få tilläggsfunktioner, är syftet med ett WMS förblir intakt. Direkt plockning, påfyllning och borttagning är kärnan i vilket WMS som helst. Den detaljerade installationen och bearbetningen inom ett WMS kommer att använda en kombination av objektbeskrivning, plats, kvantitet, måttenhet och orderinformation för att bestämma var du ska lagra, vad du ska välja och i vilken ordning det ska utföras.